สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากช่อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลวังไทร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 2 สิงหาคม 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลวังไทร 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลวังไทร 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลวังไทร 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลวังไทร 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลวังไทร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลวังไทร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลวังไทร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลวังไทร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลวังไทร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคมบ้านกุดโง้ง 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลกลางดง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลสีมามงคล 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลวังไทร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลสีมามงคล 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลวังไทร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลกลางดง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลสีมามงคล 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลวังไทร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลกลางดง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลกลางดง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลสีมามงคล 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 เทศบาลตำบลวังไทร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 เทศบาลตำบลสีมามงคล 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 เทศบาลตำบลวังไทร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 เทศบาลตำบลกลางดง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 เทศบาลตำบลกลางดง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 เทศบาลตำบลสีมามงคล 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 เทศบาลตำบลวังไทร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 27 สิงหาคม 2562 180 0 0 118 118 118 0 5 0 113 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 เทศบาลตำบลสีมามงคล 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 เทศบาลตำบลวังไทร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 เทศบาลตำบลกลางดง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 เทศบาลตำบลสีมามงคล 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 เทศบาลตำบลวังไทร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 เทศบาลตำบลกลางดง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 151 151 151 0 13 0 138 รายชื่อ
138 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 เทศบาลตำบลกลางดง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 เทศบาลตำบลวังไทร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 เทศบาลตำบลสีมามงคล 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 เทศบาลตำบลวังไทร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 เทศบาลตำบลสีมามงคล 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 เทศบาลตำบลกลางดง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 เทศบาลตำบลกลางดง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 เทศบาลตำบลกลางดง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 เทศบาลตำบลกลางดง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 เทศบาลตำบลกลางดง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 เทศบาลตำบลกลางดง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 เทศบาลตำบลกลางดง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 เทศบาลตำบลกลางดง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 เทศบาลตำบลสีมามงคล 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 เทศบาลตำบลกลางดง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 เทศบาลตำบลกลางดง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 เทศบาลตำบลสีมามงคล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 เทศบาลตำบลกลางดง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 13 กันยายน 2562 120 0 0 19 19 19 0 8 0 11 รายชื่อ
193 เทศบาลตำบลสีมามงคล 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 16 กันยายน 2562 360 223 0 8 231 231 0 19 0 212 รายชื่อ
196 เทศบาลตำบลกลางดง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 16 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
198 เทศบาลตำบลสีมามงคล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 เทศบาลตำบลกลางดง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 เทศบาลตำบลสีมามงคล 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 18 กันยายน 2562 50 11 0 10 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
203 เทศบาลตำบลกลางดง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 ศาลาประชาคมบ้านกุดโง้ง 18 กันยายน 2562 200 0 0 37 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
205 เทศบาลตำบลกลางดง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
206 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 เทศบาลตำบลกลางดง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 ศาลาประชาคมบ้านกุดโง้ง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
210 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
211 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
212 เทศบาลตำบลกลางดง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 เทศบาลตำบลกลางดง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 เทศบาลตำบลกลางดง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 25 กันยายน 2562 380 210 0 50 260 260 0 30 0 230 รายชื่อ
217 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 เทศบาลตำบลกลางดง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 เทศบาลตำบลกลางดง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 27 กันยายน 2562 300 0 0 140 140 140 0 1 0 139 รายชื่อ
223 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
224 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 30 กันยายน 2562 180 0 0 165 165 165 0 73 6 86 รายชื่อ
225 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 เทศบาลตำบลกลางดง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
227 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
228 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
229 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
231 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 104 104 104 0 77 0 27 รายชื่อ
232 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 9 ตุลาคม 2562 90 1 0 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
233 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 9 ตุลาคม 2562 50 16 0 39 55 55 0 27 0 28 รายชื่อ
234 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 104 104 104 0 30 1 73 รายชื่อ
235 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 105 105 105 0 46 0 59 รายชื่อ
236 เทศบาลตำบลวังไทร 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 11 0 21 รายชื่อ
237 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 11 ตุลาคม 2562 100 0 1 102 103 103 0 48 0 55 รายชื่อ
238 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
239 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 130 130 130 0 29 0 101 รายชื่อ
240 เทศบาลตำบลวังไทร 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
241 เทศบาลตำบลวังไทร 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
242 เทศบาลตำบลวังไทร 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 30 30 30 0 6 2 22 รายชื่อ
243 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
244 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
245 เทศบาลตำบลวังไทร 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
246 เทศบาลตำบลวังไทร 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
247 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
248 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 24 ตุลาคม 2562 100 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
249 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
250 สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 25 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
251 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
252 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ