สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากช่อง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากช่อง

3,700

256

0

465

721

721

0

78

0

643

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 2 สิงหาคม 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมบ้านกุดโง้ง 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 27 สิงหาคม 2562 180 0 0 122 122 122 0 9 0 113 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 151 151 151 0 13 0 138 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 13 กันยายน 2562 120 0 0 19 19 19 0 8 0 11 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 16 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 16 กันยายน 2562 360 245 0 8 253 253 0 41 0 212 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 18 กันยายน 2562 50 11 0 10 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมบ้านกุดโง้ง 18 กันยายน 2562 200 0 0 37 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ