สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสีคิ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 4 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 5 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านตะกั่วเก่า ตำบลลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
5 ศาลประชาคมบ้านฝายหลวง ม.13 ตำบลลวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 12 กรกฎาคม 2562 43 0 0 40 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลหนองบัวน้อย 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านตะกั่วเก่า ตำบลลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 65 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา 16 กรกฎาคม 2562 24 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 16 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 19 กรกฎาคม 2562 70 0 0 27 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
11 หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ม 11 ต.กุดน้อย อสีคิ้ว 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
12 หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ม 11 ต.กุดน้อย อสีคิ้ว 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 23 กรกฎาคม 2562 125 0 0 97 97 97 0 9 0 88 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 145 145 145 0 8 0 137 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 25 กรกฎาคม 2562 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 120 120 120 0 44 1 75 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 31 กรกฎาคม 2562 180 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 ศาลประชาคมบ้านฝายหลวง ม.13 ตำบลลวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 31 กรกฎาคม 2562 180 0 0 122 122 122 0 4 0 118 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว 6 สิงหาคม 2562 240 0 0 240 240 240 0 24 1 215 รายชื่อ
20 ห้องประฃุม อบต กุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 73 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 150 0 0 81 81 81 0 2 0 79 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมบ้านหนองไทร ตำบลวังโรงใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 130 0 0 90 90 90 0 4 1 85 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาวัดลาดใหญ่ ม.7 ตำบลดอนเมือง 12 กันยายน 2562 120 71 0 0 71 71 0 4 0 67 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 160 160 0 0 160 160 0 4 0 156 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลดอนเมือง 13 กันยายน 2562 160 94 0 0 94 94 0 14 0 80 รายชื่อ
43 ศาลาวัดเลิศมงคล หมู่ 16 ตำบลดอนเมือง 14 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 16 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ