สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขามทะเลสอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขามทะเลสอ

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 2 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 3 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ