สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขามทะเลสอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 2 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 3 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาวัดพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาวัดโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ดนุพล) 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 64 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 16 ตุลาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 17 ตุลาคม 2562 200 139 0 0 139 139 0 0 0 139 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 18 ตุลาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ