สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสูงเนิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 26 พฤษภาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 สิงหาคม 2562 80 19 0 0 19 19 0 7 0 12 รายชื่อ
30 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 สิงหาคม 2562 50 1 0 10 11 11 0 6 0 5 รายชื่อ
33 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 สิงหาคม 2562 80 10 0 20 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
37 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 สิงหาคม 2562 30 8 0 8 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
40 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 สิงหาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
51 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 กันยายน 2562 50 40 0 1 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
54 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 กันยายน 2562 50 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
64 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
67 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 กันยายน 2562 100 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
86 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 28 กันยายน 2562 100 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
88 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 ตุลาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
93 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
95 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 2 ตุลาคม 2562 80 85 0 0 85 85 0 8 0 77 รายชื่อ
96 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 ตุลาคม 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
97 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 ตุลาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
98 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 ตุลาคม 2562 0 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
99 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 6 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 7 ตุลาคม 2562 80 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
105 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 7 ตุลาคม 2562 80 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
106 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 ตุลาคม 2562 80 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
110 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 ตุลาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
119 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 19 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 22 ตุลาคม 2562 80 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
130 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 22 ตุลาคม 2562 80 81 0 1 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
131 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 ตุลาคม 2562 120 38 0 0 38 38 0 12 0 26 รายชื่อ
132 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 ตุลาคม 2562 120 83 0 1 84 84 0 1 0 83 รายชื่อ
133 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 ตุลาคม 2562 160 0 0 76 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
135 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 25 ตุลาคม 2562 120 27 0 2 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
136 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 29 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 ตุลาคม 2562 100 89 0 0 89 89 0 89 0 0 รายชื่อ
141 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
143 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 66 66 66 0 7 0 59 รายชื่อ
144 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
145 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 4 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
147 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 พฤศจิกายน 2562 70 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
148 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
150 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
152 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลนากลาง 8 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
153 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 11 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
156 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 14 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 14 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 67 67 67 0 26 0 41 รายชื่อ
162 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
165 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 พฤศจิกายน 2562 70 0 0 55 55 55 0 21 0 34 รายชื่อ
167 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 21 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 28 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 29 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 2 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 7 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 14 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 21 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 13 กรกฎาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
202 สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 4 สิงหาคม 2563 10 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ