สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสูงเนิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสูงเนิน

7,110

258

0

62

320

320

11

41

0

268

1. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 15 กรกฎาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 สิงหาคม 2562 80 19 0 0 19 19 0 7 0 12 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 สิงหาคม 2562 50 1 0 10 11 11 0 6 0 5 รายชื่อ
25. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 สิงหาคม 2562 80 10 0 20 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 สิงหาคม 2562 30 8 0 8 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
31. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 สิงหาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
41. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 กันยายน 2562 50 40 0 1 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
45. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 กันยายน 2562 50 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
51. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 12 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
57. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 ตุลาคม 2562 30 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
64. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 1 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 5 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 8 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 14 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 15 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 21 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 22 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 28 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 29 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 3 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 4 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 6 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 11 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 12 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 13 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 17 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 18 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 19 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 20 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 24 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 25 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121. อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่2) 26 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน (ห้องที่1) 27 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ