สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมพวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 1 กรกฎาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 22 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 24 กรกฎาคม 2562 75 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 25 กรกฎาคม 2562 75 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
19 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
22 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
27 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 6 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 6 สิงหาคม 2562 50 2 0 13 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
31 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 7 สิงหาคม 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
32 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 7 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 8 สิงหาคม 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
36 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
39 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 13 สิงหาคม 2562 50 16 0 2 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 14 สิงหาคม 2562 50 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
44 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคมบ้านโคกหินช้าง ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 16 สิงหาคม 2562 30 2 0 15 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
49 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ต.โนนตูม อ.ชุมพวง 3 กันยายน 2562 150 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
60 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 4 กันยายน 2562 200 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
62 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 10 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
65 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 11 กันยายน 2562 60 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
67 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 12 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 0 7 0 47 รายชื่อ
68 ที่ทำการกำนันตำบลโนนรัง ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ชุมพวง​ 13 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ