สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยแถลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 2 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 13 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์2 17 กันยายน 2562 100 33 0 4 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
20 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์1 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์2 18 กันยายน 2562 50 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
22 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์1 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 18 กันยายน 2562 50 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์2 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์1 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์2 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเษตรอำเภอห้วยแถลง อดิศักดิ์1 20 กันยายน 2562 0 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 20 กันยายน 2562 50 0 0 49 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
30 อบต.งิ้ว 21 กันยายน 2562 200 0 0 167 167 167 0 2 0 165 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 21 กันยายน 2562 100 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 27 กันยายน 2562 200 0 0 101 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 28 กันยายน 2562 200 2 0 81 83 83 0 1 0 82 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 4 ตุลาคม 2562 200 1 0 88 89 89 0 2 0 87 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 100 100 100 0 19 0 81 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 145 0 55 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง (นิติ) 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ