สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิมาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 29 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 6 กันยายน 2562 120 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
63 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 10 กันยายน 2562 120 72 0 1 73 73 0 7 0 66 รายชื่อ
65 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 11 กันยายน 2562 120 26 0 1 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
67 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 11 กันยายน 2562 120 0 0 50 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 12 กันยายน 2562 120 98 0 2 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
78 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 13 กันยายน 2562 120 78 0 1 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 14 กันยายน 2562 80 0 0 69 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ
88 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
101 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
103 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
105 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 30 30 30 0 10 0 20 รายชื่อ
106 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 18 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 19 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 20 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 23 กันยายน 2562 280 0 0 122 122 122 0 27 0 95 รายชื่อ
141 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 24 กันยายน 2562 200 0 0 99 99 99 0 31 0 68 รายชื่อ
143 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย (อิสรียา) 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 24 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศาลาประชาคมบ้านเทพหัสดิน ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 25 กันยายน 2562 280 0 0 137 137 137 0 41 0 96 รายชื่อ
155 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 26 กันยายน 2562 280 0 0 146 146 146 0 28 0 118 รายชื่อ
158 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย (อิสรียา) 26 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
159 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 27 กันยายน 2562 280 61 0 89 150 150 0 25 2 123 รายชื่อ
166 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 28 กันยายน 2562 200 0 0 83 83 83 0 22 0 61 รายชื่อ
167 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยดงใหญ่ ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ศาลาประชาคมบ้านจำนงค์ภูมิเวท ม.4 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 30 กันยายน 2562 280 0 0 128 128 128 0 16 0 112 รายชื่อ
176 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมพิมาย 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย (อิสรียา) 30 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
179 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
180 สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย (อิสรียา) 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 70 70 70 0 23 0 47 รายชื่อ
181 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 81 81 81 0 35 0 46 รายชื่อ
182 หอประชุม อบต.ดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 11 ตุลาคม 2562 400 0 0 47 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
183 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 12 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 19 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองระเวียง ม.18 อำเภอพิมาย 26 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ