สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปักธงชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 28 สิงหาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 8 0 36 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15 ศาลาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง 6 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 6 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 กันยายน 2562 50 9 0 20 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
21 ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลากลางบ้าน ม.13 ต.สะแกราช 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลากลางบ้าน ม.13 ต.สะแกราช 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 13 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 39 1 54 รายชื่อ
30 บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย 17 กันยายน 2562 100 70 0 2 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
32 ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 17 กันยายน 2562 30 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
33 บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.ภูหลวง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.ภูหลวง 25 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 15 0 34 รายชื่อ
41 ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลากลางบ้านเชียงสา หมู่ที่ 9 ต.สะแกราช 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลากลางบ้านเชียงสา หมู่ที่ 9 ต.สะแกราช 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 29 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
53 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอน 1 ตุลาคม 2562 50 31 0 8 39 39 0 10 0 29 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 2 ตุลาคม 2562 100 10 0 2 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
56 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 3 ตุลาคม 2562 120 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 4 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 17 0 33 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 18 ตุลาคม 2562 50 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 5 พฤศจิกายน 2562 100 45 0 4 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
66 ศาลากลางหมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่8 ต.สุขเกษม 7 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 22 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 8 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 22 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 29 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 13 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 26 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 27 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 9 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 10 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 16 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 17 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 23 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 24 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศาลาวัดหนองนมนาง ม.8 ต.ตะคุ 30 มกราคม 2563 50 0 0 45 45 45 0 2 1 42 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศาลาประชาคมบ้านโคกสะอาด ม.1 ต.สุขเกษม 31 มกราคม 2563 50 0 0 24 24 24 0 0 1 23 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 31 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตาด หมู่ที่ 12 ต.ตะคุ 5 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 7 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 13 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 14 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 21 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศาลากลางบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต.ลำนางแก้ว 4 มีนาคม 2563 100 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
104 ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ลำนางแก้ว 4 มีนาคม 2563 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
105 ศาลากลางบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต.ลำนางแก้ว 10 มีนาคม 2563 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ