สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปักธงชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปักธงชัย

1,416

374

0

55

429

429

62

61

2

304

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 28 สิงหาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 8 0 36 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
8. ศาลาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง 6 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 กันยายน 2562 50 9 0 20 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 6 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลากลางบ้าน ม.13 ต.สะแกราช 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
13. บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 13 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 39 1 54 รายชื่อ
14. ศาลากลางบ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ต.ลำนางแก้ว 17 กันยายน 2562 30 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
15. บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย 17 กันยายน 2562 100 70 0 2 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
16. บ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 24 กันยายน 2562 50 10 0 2 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ต.ภูหลวง 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลากลางบ้านพันธ์ุสงวน หมู่ที่ 3 ต.ธงชัยเหนือ 26 กันยายน 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลากลางบ้านตูม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลากลางบ้านเชียงสา หมู่ที่ 9 ต.สะแกราช 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอน 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ