สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประทาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอประทาย

80

30

0

0

30

30

0

0

0

30

1. สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ