สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบัวใหญ่

310

100

0

0

100

100

0

0

0

100

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 12 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 13 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ