สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 12 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 13 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่2 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 31 มีนาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่3 9 เมษายน 2563 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ