สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขามสะแกแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 2 สิงหาคม 2562 90 76 0 0 76 76 0 13 0 63 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 5 สิงหาคม 2562 90 81 0 0 81 81 0 13 0 68 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 สิงหาคม 2562 90 86 0 0 86 86 0 26 0 60 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 สิงหาคม 2562 90 82 0 0 82 82 0 16 0 66 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 สิงหาคม 2562 90 88 0 0 88 88 0 12 0 76 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 19 สิงหาคม 2562 90 88 0 0 88 88 0 22 0 66 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 สิงหาคม 2562 90 64 1 0 65 65 0 14 0 51 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 26 สิงหาคม 2562 110 102 0 0 102 102 0 16 0 86 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 สิงหาคม 2562 90 58 0 0 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 6 กันยายน 2562 130 111 0 1 112 112 0 28 0 84 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 กันยายน 2562 120 95 0 1 96 96 0 20 0 76 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 กันยายน 2562 120 91 0 0 91 91 0 20 0 71 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 20 กันยายน 2562 150 141 0 0 141 141 0 15 0 126 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 กันยายน 2562 150 117 0 0 117 117 0 18 0 99 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 27 กันยายน 2562 250 204 0 0 204 204 0 33 0 171 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 28 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 7 ตุลาคม 2562 120 103 1 1 105 105 0 25 0 80 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 11 ตุลาคม 2562 90 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ