สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขามสะแกแสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขามสะแกแสง

2,250

1,442

1

2

1,445

1,445

200

237

1

1,007

1. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 2 สิงหาคม 2562 90 76 0 0 76 76 0 13 0 63 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 5 สิงหาคม 2562 90 81 0 0 81 81 0 13 0 68 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 สิงหาคม 2562 90 86 0 0 86 86 0 26 0 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 สิงหาคม 2562 90 82 0 0 82 82 0 16 0 66 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 สิงหาคม 2562 90 89 0 0 89 89 0 14 0 75 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 19 สิงหาคม 2562 90 89 0 0 89 89 0 23 0 66 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 สิงหาคม 2562 90 65 1 0 66 66 0 15 0 51 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 26 สิงหาคม 2562 110 102 0 0 102 102 0 16 0 86 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 สิงหาคม 2562 90 58 0 0 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 6 กันยายน 2562 130 116 0 1 117 117 0 33 0 84 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 9 กันยายน 2562 120 96 0 1 97 97 0 21 0 76 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 13 กันยายน 2562 120 92 0 0 92 92 0 21 0 71 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 16 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 20 กันยายน 2562 150 143 0 0 143 143 0 17 0 126 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 23 กันยายน 2562 150 135 0 0 135 135 70 0 1 64 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 27 กันยายน 2562 150 105 0 0 105 105 105 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 30 กันยายน 2562 120 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 7 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ