สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสูง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม โนนสูง

835

151

0

0

151

151

0

14

0

137

1. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 นครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 28 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. โรงงานน้ำตาลพิมาย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. โรงงานน้ำตาลพิมาย 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 11 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 12 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 กันยายน 2562 55 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ