สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 นครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 28 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โรงงานน้ำตาลพิมาย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 โรงงานน้ำตาลพิมาย 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 11 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 12 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 13 กันยายน 2562 55 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 27 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 30 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 6 0 40 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 8 ตุลาคม 2562 100 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 11 ตุลาคม 2562 150 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ