สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนไทย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 1 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 48 48 48 0 14 5 29 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 - 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศพก.อำเภอโนนไทย 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศพก.อำเภอโนนไทย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศพก.อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 - 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศพก.อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 - 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศพก.อำเภอโนนไทย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 - 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศพก.อำเภอโนนไทย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศพก.อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศพก.อำเภอโนนไทย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 - 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศพก.อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศพก.อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 - 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 180 31 0 0 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 - 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 - 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 - 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 - 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 26 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 27 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 - 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 - 28 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 29 กันยายน 2562 150 43 0 0 43 43 0 0 1 42 รายชื่อ
123 - 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 - 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 - 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 - 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 10 ตุลาคม 2562 150 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
130 - 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 11 ตุลาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย 11 ตุลาคม 2562 60 19 0 7 26 26 0 2 1 23 รายชื่อ
134 ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทย 11 ตุลาคม 2562 100 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
135 - 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทบ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย 15 ตุลาคม 2562 100 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
138 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 - 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทบ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
144 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 100 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
146 ศพก.อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 17 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
150 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศพก.อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
153 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
154 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 ศพก.อำเภอโนนไทย 19 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
158 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย 19 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 21 ตุลาคม 2562 100 25 0 25 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
160 ศพก.อำเภอโนนไทย 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย 22 ตุลาคม 2562 100 25 0 25 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
163 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ