สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านขุนทด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.หนองบัวตะเกียด 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อบต.หนองบัวตะเกียด 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต.หนองบัวตะเกียด 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.หนองบัวตะเกียด 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 อบต.หนองบัวตะเกียด 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.หนองบัวตะเกียด 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.หนองบัวตะเกียด 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า1 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 13 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
124 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 14 0 31 รายชื่อ
127 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
128 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 17 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 17 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 18 กันยายน 2562 135 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
131 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
132 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
133 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 18 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
136 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
137 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
139 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 11 0 34 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ1 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 19 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
142 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 25 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
151 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 25 กันยายน 2562 90 42 0 1 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
153 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 25 กันยายน 2562 90 35 0 10 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
155 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 25 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 5 0 40 รายชื่อ
156 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 26 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 11 0 34 รายชื่อ
157 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 26 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
158 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 26 กันยายน 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
160 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 26 กันยายน 2562 90 38 3 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
161 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด 27 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 7 ตุลาคม 2562 90 52 0 1 53 53 0 6 0 47 รายชื่อ
171 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 7 ตุลาคม 2562 90 44 0 0 44 44 0 13 0 31 รายชื่อ
172 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 7 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
173 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 7 ตุลาคม 2562 91 45 0 2 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
174 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 8 ตุลาคม 2562 90 44 0 1 45 45 0 11 0 34 รายชื่อ
175 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 8 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
176 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 8 ตุลาคม 2562 91 45 0 1 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
177 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 8 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
178 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 9 ตุลาคม 2562 90 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
179 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 9 ตุลาคม 2562 90 45 0 10 55 55 0 10 0 45 รายชื่อ
180 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 9 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
181 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 9 ตุลาคม 2562 90 44 0 2 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
182 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 10 ตุลาคม 2562 90 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
183 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 10 ตุลาคม 2562 91 46 0 30 76 76 0 6 0 70 รายชื่อ
184 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 10 ตุลาคม 2562 90 44 0 0 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
185 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 10 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
186 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 3 11 ตุลาคม 2562 90 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
187 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 4 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
188 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 2 11 ตุลาคม 2562 91 25 0 35 60 60 0 11 0 49 รายชื่อ
189 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 1 11 ตุลาคม 2562 90 45 0 1 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ