สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโชคชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโชคชัย

2,430

804

0

4

808

808

248

58

3

499

1. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 4 กันยายน 2562 100 91 0 2 93 93 0 3 0 90 รายชื่อ
18. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 5 กันยายน 2562 100 84 0 0 84 84 0 5 0 79 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 6 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 11 0 83 รายชื่อ
24. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 12 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 15 0 78 รายชื่อ
26. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 13 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 20 0 80 รายชื่อ
28. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 กันยายน 2562 150 148 0 0 148 148 58 0 3 87 รายชื่อ
31. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 26 กันยายน 2562 150 123 0 0 123 123 123 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 27 กันยายน 2562 150 67 0 0 67 67 67 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ