สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโชคชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 9 สิงหาคม 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 4 กันยายน 2562 100 91 0 2 93 93 0 3 0 90 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 5 กันยายน 2562 100 84 0 0 84 84 0 5 0 79 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 6 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 11 0 83 รายชื่อ
38 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 12 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 15 0 78 รายชื่อ
42 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 13 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 0 18 0 80 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 23 กันยายน 2562 150 138 0 0 138 138 0 11 1 126 รายชื่อ
50 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 26 กันยายน 2562 150 96 1 1 98 98 0 45 1 52 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 27 กันยายน 2562 150 178 0 0 178 178 0 33 0 145 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 30 กันยายน 2562 160 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
57 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 2 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
68 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 2 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 1 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย​ 1 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ