สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจักราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 6 0 194 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 186 186 186 0 4 0 182 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 176 176 176 0 4 0 172 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 100 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 3 กันยายน 2562 200 0 0 195 195 195 0 0 0 195 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 4 กันยายน 2562 200 0 0 199 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 6 กันยายน 2562 200 0 0 198 198 198 0 2 0 196 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 7 กันยายน 2562 240 0 0 161 161 161 0 0 0 161 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 9 กันยายน 2562 150 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 11 กันยายน 2562 320 0 0 116 116 116 0 7 0 109 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอจักราช 12 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอจักราช 13 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 14 กันยายน 2562 160 0 0 112 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 20 กันยายน 2562 320 0 0 127 127 127 0 6 0 121 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 21 กันยายน 2562 320 0 0 240 240 240 0 0 0 240 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 1 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ