สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจักราช

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจักราช

4,960

0

0

2,150

2,150

2,150

0

36

0

2,114

1. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 6 0 194 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 186 186 186 0 4 0 182 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 176 176 176 0 4 0 172 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 100 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 3 กันยายน 2562 200 0 0 195 195 195 0 0 0 195 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 4 กันยายน 2562 200 0 0 199 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 6 กันยายน 2562 200 0 0 198 198 198 0 2 0 196 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 7 กันยายน 2562 240 0 0 161 161 161 0 0 0 161 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 9 กันยายน 2562 150 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 11 กันยายน 2562 320 0 0 116 116 116 0 7 0 109 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอจักราช 12 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. หอประชุมอำเภอจักราช 13 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 14 กันยายน 2562 160 0 0 112 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช1 20 กันยายน 2562 320 0 0 127 127 127 0 6 0 121 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช2 21 กันยายน 2562 320 0 0 240 240 240 0 2 0 238 รายชื่อ