สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านเหลื่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 1 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 5 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 6 สิงหาคม 2562 50 48 0 1 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 7 สิงหาคม 2562 50 3 0 45 48 48 0 10 0 38 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 8 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 13 สิงหาคม 2562 50 30 0 2 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 14 สิงหาคม 2562 50 32 0 23 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 15 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 19 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 20 สิงหาคม 2562 50 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 21 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 22 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 26 สิงหาคม 2562 150 0 0 99 99 99 0 17 0 82 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 12 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ