สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 สิงหาคม 2562 5 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 7 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 8 สิงหาคม 2562 35 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 13 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 14 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 15 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 20 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 21 สิงหาคม 2562 50 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 22 สิงหาคม 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 27 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 28 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 2 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 3 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 4 กันยายน 2562 0 34 0 0 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 5 กันยายน 2562 80 76 0 0 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 กันยายน 2562 45 45 0 1 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 11 กันยายน 2562 81 81 0 0 81 81 0 2 0 79 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 19 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 23 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 25 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ