สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคง

956

723

0

1

724

724

78

51

0

595

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 สิงหาคม 2562 5 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 7 สิงหาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 8 สิงหาคม 2562 35 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 13 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 14 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 15 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 20 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 21 สิงหาคม 2562 50 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 22 สิงหาคม 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 27 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 28 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 2 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 5 กันยายน 2562 80 76 0 0 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 6 กันยายน 2562 45 45 0 1 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 11 กันยายน 2562 81 81 0 0 81 81 0 2 0 79 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 19 กันยายน 2562 45 35 0 0 35 35 5 0 0 30 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง 23 กันยายน 2562 45 42 0 0 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 25 กันยายน 2562 60 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ