สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสิงสาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 27 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 6 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย 7 กันยายน 2562 200 31 0 1 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 1 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 13 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 13 กันยายน 2562 100 46 0 0 46 46 0 2 1 43 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 16 กันยายน 2562 250 79 0 1 80 80 0 2 0 78 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมบ้านหนองลังกา 16 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
47 ศาลาประชาคมบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 16 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 ศาลาประชาคมบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ 17 กันยายน 2562 200 87 0 2 89 89 0 2 0 87 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 17 กันยายน 2562 200 45 0 25 70 70 0 5 0 65 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาประชาคมหนองตูม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมบ้านหนองตูม 19 กันยายน 2562 300 90 0 116 206 206 0 33 0 173 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมสุขไพบูลย์ 19 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 ศาลาประชาคมบ้านหนองตูม 20 กันยายน 2562 200 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคมบ้านหนองขนาก 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาประชาคมหนองตูม 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 22 กันยายน 2562 150 85 0 0 85 85 0 3 1 81 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 บ้านลำเพียกพัฒนา ม.6 โนนสมบูรณ์ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคมบ้านลำเพียกพัฒนา 23 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 23 กันยายน 2562 250 204 0 2 206 206 0 117 0 89 รายชื่อ
75 ศาลาประชาคมบ้านหนองขนาก 23 กันยายน 2562 270 14 0 40 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 24 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 25 กันยายน 2562 300 0 0 62 62 62 0 2 1 59 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 25 กันยายน 2562 150 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 26 กันยายน 2562 100 0 0 32 32 32 0 9 1 22 รายชื่อ
83 ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ 26 กันยายน 2562 150 51 0 18 69 69 0 29 0 40 รายชื่อ
84 ศาลาประชาคม ดอนแขวน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาประชาคมบ้้านสมบัติเจริญ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาประชาคมบ้านสมบัติเจริญ 27 กันยายน 2562 111 15 0 34 49 49 0 16 3 30 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 27 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 ศาลาประชาคมบ้านสมบัติเจริญ 28 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 1 3 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 30 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศาลาประชาคมบ้านสมบัติเจริญ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
94 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลาประชาคมบ้านห้วยหินพัฒนา โนนสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 4 ตุลาคม 2562 150 0 0 12 12 12 0 10 0 2 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศาลาประชาคมบ้านเจริญทรัพย์ 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 44 44 44 0 18 0 26 รายชื่อ
111 ศาลาประชาคมบ้านสกัดนาค 8 ตุลาคม 2562 200 1 0 39 40 40 0 11 0 29 รายชื่อ
112 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศาลาประชาคมบ้านสกัดนาค 9 ตุลาคม 2562 80 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
114 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่1(ศาลาประชาคมหมู่1) 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
119 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 11 ตุลาคม 2562 200 65 0 0 65 65 0 22 0 43 รายชื่อ
127 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 13 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 13 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 13 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 15 ตุลาคม 2562 200 6 0 0 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
147 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักง่านเกษตรอำเภอเสิงสาง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 17 ตุลาคม 2562 200 31 0 0 31 31 0 31 0 0 รายชื่อ
162 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 17 ตุลาคม 2562 200 50 0 0 50 50 0 50 0 0 รายชื่อ
163 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 สำนักงานเกษตรอำเภอเสืงสาง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 18 ตุลาคม 2562 200 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
167 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 19 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 19 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 19 ตุลาคม 2562 200 31 0 0 31 31 0 31 0 0 รายชื่อ
177 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 19 ตุลาคม 2562 200 59 0 0 59 59 0 59 0 0 รายชื่อ
178 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ศาลาประชาคมสระตะเคียน หมู่ 1 20 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 20 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 20 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 ศาลาประชาคมสระตะเคียนหมู่ 1 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 ศาลาประชาคมหมู่ 1 เสิงสาง 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ