สรุปยอดห้องสอบ อำเภอครบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 2 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 5 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 3 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 4 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรประมงอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 5 กันยายน 2562 50 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
21 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
26 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 9 กันยายน 2562 50 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 11 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 11 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
31 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอครบุรี2 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 13 กันยายน 2562 50 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
40 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
46 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 26 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 26 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
51 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 26 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 26 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี5 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 27 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 27 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 27 กันยายน 2562 50 43 0 1 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
59 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 27 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 30 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 38 1 12 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 30 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 40 0 10 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี3 30 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 43 0 7 รายชื่อ
64 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี2 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี4 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 1 ตุลาคม 2562 200 128 0 0 128 128 0 84 1 43 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี2 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ