สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดสีมุมใต้ 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 วัดสีมุมใต้ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดสีมุมใต้ 6 กันยายน 2562 150 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
17 วัดสีมุมใต้ 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 50 72 0 24 96 96 0 35 0 61 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 13 กันยายน 2562 100 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 18 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 เทสบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 เทสบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 เทสบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตุลาคม 2562 100 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
35 เทสบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ตุลาคม 2562 44 44 0 4 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
36 เทศบาล​ตำบลไชย​มงคล​ อำเภอเมือง​นครราชสีมา​ 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาล​ตำบลไชย​มงคล​ อำเภอเมือง​นครราชสีมา​ 22 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ