สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครราชสีมา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครราชสีมา

1,340

320

0

24

344

344

0

35

0

309

1. ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศพก.ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดสีมุมใต้ 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. วัดสีมุมใต้ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดสีมุมใต้ 6 กันยายน 2562 150 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. วัดสีมุมใต้ 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 50 72 0 24 96 96 0 35 0 61 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 13 กันยายน 2562 100 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 18 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ