สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสมบูรณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังสมบูรณ์

3,190

751

3

32

786

786

58

50

0

678

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 100 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 100 36 0 1 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 100 49 0 4 53 53 0 5 0 48 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 44 0 10 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 47 0 6 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 2 0 60 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 100 51 0 1 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 100 57 0 0 57 57 0 11 0 46 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 5 กันยายน 2562 100 60 2 3 65 65 0 2 0 63 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 80 57 0 0 57 57 0 3 0 54 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 10 กันยายน 2562 100 56 1 0 57 57 0 3 0 54 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 100 57 0 0 57 57 0 6 0 51 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 17 กันยายน 2562 100 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ