สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสมบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 100 27 0 0 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 100 36 0 1 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 100 46 0 4 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 43 0 10 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 47 0 6 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 2 0 60 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 100 51 0 1 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 100 57 0 0 57 57 0 2 0 55 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 100 55 0 0 55 55 0 9 0 46 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 5 กันยายน 2562 100 58 2 3 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 80 57 0 0 57 57 0 3 0 54 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 10 กันยายน 2562 100 54 1 0 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 17 กันยายน 2562 100 56 0 2 58 58 0 2 0 56 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 100 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 30 13 0 2 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 24 กันยายน 2562 100 62 0 1 63 63 0 13 0 50 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 100 58 0 3 61 61 0 8 0 53 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 100 56 0 5 61 61 0 6 0 55 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 100 58 0 2 60 60 0 6 0 54 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 100 57 0 4 61 61 0 6 0 55 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 100 53 0 6 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 100 24 0 1 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 24 ตุลาคม 2562 100 19 0 5 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 31 ตุลาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 4 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ 19 พฤศจิกายน 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ