สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 29 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 3 กันยายน 2562 40 25 0 11 36 36 0 7 0 29 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 4 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 5 กันยายน 2562 50 6 0 31 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 10 กันยายน 2562 40 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 11 กันยายน 2562 80 7 0 31 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 12 กันยายน 2562 80 3 0 34 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 13 กันยายน 2562 80 9 0 22 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 17 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 18 กันยายน 2562 80 24 0 19 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 19 กันยายน 2562 40 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 24 กันยายน 2562 70 0 0 32 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 25 กันยายน 2562 120 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 26 กันยายน 2562 120 1 0 33 34 34 0 16 0 18 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 27 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 30 กันยายน 2562 120 20 0 4 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 1 ตุลาคม 2562 40 4 0 22 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 7 1 29 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 23 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ