สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกสูง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกสูง

1,650

222

0

274

496

496

127

39

0

330

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 29 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 3 กันยายน 2562 40 25 0 11 36 36 0 7 0 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 4 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 5 กันยายน 2562 50 6 0 32 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 10 กันยายน 2562 40 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 11 กันยายน 2562 80 7 0 31 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 12 กันยายน 2562 80 3 0 38 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 13 กันยายน 2562 80 9 0 22 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 17 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 18 กันยายน 2562 80 24 0 19 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 19 กันยายน 2562 40 0 0 16 16 16 6 0 0 10 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 24 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 25 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 26 กันยายน 2562 80 1 0 23 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 30 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 1 ตุลาคม 2562 40 4 0 21 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 25 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ