สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาฉกรรจ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 21 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 สิงหาคม 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 สิงหาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 สิงหาคม 2562 160 34 0 19 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 สิงหาคม 2562 160 17 0 29 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 สิงหาคม 2562 165 14 0 96 110 110 0 0 0 110 รายชื่อ
14 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 สิงหาคม 2562 52 14 0 38 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 สิงหาคม 2562 160 22 0 136 158 158 0 1 0 157 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 สิงหาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 สิงหาคม 2562 160 15 0 105 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 สิงหาคม 2562 160 46 0 61 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
21 วัดโคกข้าวเหนีบว ม.2 ต.หนองหว้า 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 2 กันยายน 2562 160 1 0 108 109 109 0 3 0 106 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 2 กันยายน 2562 70 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
26 ศาลากลางบ้านหมู่ 14 ตำบลหนองหว้า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 3 กันยายน 2562 160 47 0 46 93 93 0 2 0 91 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 4 กันยายน 2562 160 14 0 100 114 114 0 1 0 113 รายชื่อ
30 ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 4 กันยายน 2562 130 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
31 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว้า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 5 กันยายน 2562 160 18 0 64 82 82 0 1 0 81 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ม.6 ต.หนองหว้า 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 6 กันยายน 2562 160 21 0 29 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
38 ศาลากลางบ้านหมู่ 6 ตำบลหนองหว้า 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.เครือข่าย หมู่6 ต.เขาฉกรรจ์ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 กันยายน 2562 100 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
42 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 กันยายน 2562 100 9 0 2 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 12 กันยายน 2562 140 69 0 31 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
45 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 13 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
47 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 กันยายน 2562 100 11 0 7 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
49 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 กันยายน 2562 100 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 กันยายน 2562 100 71 0 4 75 75 0 2 0 73 รายชื่อ
52 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 กันยายน 2562 100 1 0 6 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
58 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 24 กันยายน 2562 100 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
60 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 25 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
62 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 กันยายน 2562 110 0 2 30 32 32 0 6 0 26 รายชื่อ
64 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 กันยายน 2562 100 0 0 19 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
66 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ตุลาคม 2562 130 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
71 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 16 16 16 0 9 0 7 รายชื่อ
73 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ตุลาคม 2562 120 5 0 9 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
75 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 4 ตุลาคม 2562 120 10 0 11 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
77 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 8 ตุลาคม 2562 100 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
80 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 ตุลาคม 2562 100 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
82 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 9 ตุลาคม 2562 50 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 10 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
84 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
86 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
89 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
91 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
94 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 22 ตุลาคม 2562 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
98 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 7 พฤศจิกายน 2562 19 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ