สรุปยอดห้องสอบ อำเภออรัญประเทศ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออรัญประเทศ

4,665

272

1

110

383

383

57

31

0

295

1. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5 สิงหาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 31 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 260 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 26 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27 สิงหาคม 2562 120 41 0 1 42 42 0 4 0 38 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 28 สิงหาคม 2562 160 44 0 1 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 30 สิงหาคม 2562 160 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2 กันยายน 2562 160 36 0 9 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3 กันยายน 2562 160 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 6 กันยายน 2562 160 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 กันยายน 2562 160 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 16 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 17 กันยายน 2562 200 45 0 1 46 46 0 17 0 29 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 18 กันยายน 2562 200 51 0 3 54 54 3 0 0 51 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 กันยายน 2562 200 50 0 3 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 155 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ