สรุปยอดห้องสอบ อำเภออรัญประเทศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5 สิงหาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 31 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 260 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป อ.อรัญประเทศ 26 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27 สิงหาคม 2562 120 41 0 1 42 42 0 4 0 38 รายชื่อ
27 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 28 สิงหาคม 2562 160 44 0 1 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
30 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 30 สิงหาคม 2562 160 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2 กันยายน 2562 160 36 0 9 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3 กันยายน 2562 160 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 6 กันยายน 2562 160 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
45 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 กันยายน 2562 160 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 16 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 17 กันยายน 2562 200 44 0 1 45 45 0 16 0 29 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 18 กันยายน 2562 200 51 0 2 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
56 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 กันยายน 2562 200 49 0 11 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
59 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 155 3 0 4 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
61 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 กันยายน 2562 120 23 0 4 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 24 กันยายน 2562 120 29 0 2 31 31 0 9 0 22 รายชื่อ
64 ห้องประชุมอาคารแคนตาลูป 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 กันยายน 2562 120 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 26 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27 กันยายน 2562 73 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 7 ตุลาคม 2562 62 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 11 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 17 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 8 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ