สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัฒนานคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 21 สิงหาคม 2562 20 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 21 สิงหาคม 2562 60 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 22 สิงหาคม 2562 110 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 22 สิงหาคม 2562 40 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 27 สิงหาคม 2562 140 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 27 สิงหาคม 2562 160 101 0 6 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
26 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง 28 สิงหาคม 2562 120 42 0 10 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
30 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 28 สิงหาคม 2562 160 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
32 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 29 สิงหาคม 2562 160 107 0 4 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
41 ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 60 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน 30 สิงหาคม 2562 70 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 30 สิงหาคม 2562 160 89 0 0 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
46 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน 2 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 2 กันยายน 2562 180 77 0 4 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
51 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง 2 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 3 กันยายน 2562 180 116 0 11 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
58 ที่ทำการกำนันตำบลวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 3 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
106 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 17 กันยายน 2562 200 98 0 23 121 121 0 5 0 116 รายชื่อ
110 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 25 กันยายน 2562 150 12 0 14 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
139 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 25 กันยายน 2562 50 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
141 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องกุ่ม 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศาลากลางบ้านหนองหล่ม หมู่4 ตำบลหนองแวง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 ที่ทำการกำนันตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 ศพก.หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 5 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 6 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ