สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้ำเย็น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 2 สิงหาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 14 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 16 สิงหาคม 2562 60 10 0 19 29 29 0 2 1 26 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
25 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 28 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน 29 สิงหาคม 2562 60 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลากลางบ้านบ้านค่ายเจริญ หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน 30 สิงหาคม 2562 80 30 0 4 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 2 กันยายน 2562 80 35 0 1 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
35 ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 3 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 4 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
40 ศาลาวัดบ้านด่านชัย หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 กันยายน 2562 120 40 0 3 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 5 กันยายน 2562 120 46 0 11 57 57 0 3 0 54 รายชื่อ
43 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลากลางบ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 10 0 37 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 9 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 10 กันยายน 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
50 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 11 กันยายน 2562 80 5 1 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 12 กันยายน 2562 80 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
53 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 12 กันยายน 2562 120 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 13 กันยายน 2562 80 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
56 ศาลากลางบ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น (จันทรา) 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 16 กันยายน 2562 80 1 0 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลากลางบ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น (จันทรา) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 18 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 20 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 23 กันยายน 2562 80 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 24 กันยายน 2562 80 1 0 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 25 กันยายน 2562 80 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 26 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 27 กันยายน 2562 80 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
74 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 30 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
82 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
88 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 4 ตุลาคม 2562 80 1 0 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
90 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 9 ตุลาคม 2562 80 2 1 11 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 15 ตุลาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 23 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ