สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตาพระยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศพก.ทัพราช 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศพก.ทัพราช 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 กันยายน 2562 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศพก.ทัพราช 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กันยายน 2562 15 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 กันยายน 2562 15 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กันยายน 2562 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศพก.ทัพราช 18 กันยายน 2562 150 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 200 137 0 15 152 152 0 0 0 152 รายชื่อ
77 ศพก.ทัพราช 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 21 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
80 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 21 กันยายน 2562 80 18 1 35 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
82 ศพก.ทัพราช 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
84 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 22 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 200 192 0 0 192 192 0 0 0 192 รายชื่อ
88 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 23 กันยายน 2562 110 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศพก.ทัพราช 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 กันยายน 2562 120 101 0 1 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
95 ศพก.ทัพราช 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 120 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
101 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 25 กันยายน 2562 120 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
104 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
106 ศพก.ทัพราช 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 26 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
109 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 40 32 1 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
112 ศพก.ทัพราช 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
117 ศพก.ทัพราช 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศพก.ทัพราช 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศพก.ทัพราช 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ศพก.ทัพราช 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
145 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
152 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
158 ศพก.ทัพราช 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 ศพก.ทัพราช 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
178 ศพก.ทัพราช 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
184 ศพก.ทัพราช 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
186 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 ศพก.ทัพราช 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
205 ศพก.ทัพราช 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
206 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 ตุลาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
207 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 ตุลาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
209 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 ตุลาคม 2562 200 107 0 0 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
210 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 ตุลาคม 2562 200 199 0 0 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
211 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 ตุลาคม 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
212 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 ตุลาคม 2562 160 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
213 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 ตุลาคม 2562 160 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
216 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
217 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 ตุลาคม 2562 160 1 0 85 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
220 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 ตุลาคม 2562 160 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
221 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 ตุลาคม 2562 160 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
222 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 ตุลาคม 2562 160 0 1 33 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
223 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 ตุลาคม 2562 160 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
224 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 ตุลาคม 2562 120 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
225 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 ตุลาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
227 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
228 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
229 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
230 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
231 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 ตุลาคม 2562 20 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
232 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
233 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 พฤศจิกายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
234 สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ