สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตาพระยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตาพระยา

29,745

495

2

54

551

551

10

7

0

534

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศพก.ทัพราช 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศพก.ทัพราช 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 กันยายน 2562 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศพก.ทัพราช 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 กันยายน 2562 160 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 กันยายน 2562 160 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 กันยายน 2562 160 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กันยายน 2562 160 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
49. ศพก.ทัพราช 18 กันยายน 2562 150 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 20 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 240 139 0 15 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
57. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 21 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
59. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 21 กันยายน 2562 200 18 1 35 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ศพก.ทัพราช 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 22 กันยายน 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 200 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
64. ศพก.ทัพราช 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 22 กันยายน 2562 240 198 0 0 198 198 0 5 0 193 รายชื่อ
66. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 23 กันยายน 2562 160 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
70. ศพก.ทัพราช 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 23 กันยายน 2562 110 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. ศพก.ทัพราช 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ศพก.ทัพราช 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 25 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ศพก.ทัพราช 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 160 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
90. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 26 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 27 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. ศพก.ทัพราช 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. ศพก.ทัพราช 28 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 28 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. ศพก.ทัพราช 29 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 29 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128. ศพก.ทัพราช 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134. ศพก.ทัพราช 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 1 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142. ศพก.ทัพราช 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155. ศพก.ทัพราช 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161. ศพก.ทัพราช 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169. ศพก.ทัพราช 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 5 ตุลาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทัพเสด็จ 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลทัพไทย 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182. ศพก.ทัพราช 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลโคคลาน 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 7 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 8 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 9 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 10 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 11 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 12 ตุลาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 13 ตุลาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 14 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 15 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 16 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 17 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198. สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 19 ตุลาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ