สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 30 สิงหาคม 2562 100 96 1 3 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 4 กันยายน 2562 85 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 9 กันยายน 2562 10 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 13 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 19 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ