สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสระแก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสระแก้ว

4,100

182

0

42

224

224

41

4

6

173

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
29. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 5 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. วัดแสงจันทร์ หมู่ 13 บ้านแก้ง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 1 2 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
53. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. วัดวังจั่น 13 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
65. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
66. ศาลากลางบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 2 3 23 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
69. วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กันยายน 2562 30 8 0 3 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ