สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
35 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 5 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 วัดแสงจันทร์ หมู่ 13 บ้านแก้ง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 1 2 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
71 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 11 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลากลางบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 วัดวังจั่น 13 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 13 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 3 25 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
91 วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 กันยายน 2562 30 8 0 3 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลากลางบ้านเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 บ้านหนองโสน ม.19 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 1 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 1 1 0 รายชื่อ
108 วัดน้ำซับ ม.1 สระขวัญ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 2 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 26 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 บ้านหนองโสน ม.19 7 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 15 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 19 ธันวาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
142 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 27 มกราคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ