สรุปยอดห้องสอบ อำเภอองครักษ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอองครักษ์

700

23

19

5

47

47

23

1

0

23

1. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 1 สิงหาคม 2562 50 0 10 5 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 7 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 22 สิงหาคม 2562 50 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 18 กันยายน 2562 50 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 23 กันยายน 2562 50 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ