สรุปยอดห้องสอบ อำเภอองครักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 1 สิงหาคม 2562 50 0 10 5 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 7 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 22 สิงหาคม 2562 50 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 18 กันยายน 2562 50 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 23 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 25 กันยายน 2562 25 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 30 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 4 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ