สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 4 กรกฎาคม 2562 10 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 8 กรกฎาคม 2562 20 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 กรกฎาคม 2562 15 0 8 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 10 กรกฎาคม 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 18 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 กันยายน 2562 90 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 10 กันยายน 2562 90 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 11 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 12 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 กันยายน 2562 55 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 17 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 0 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 19 กันยายน 2562 32 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 23 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 24 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 24 กันยายน 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 31 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 2 ตุลาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ