สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านนา

1,336

250

35

3

288

288

142

0

0

146

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 3 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 4 กรกฎาคม 2562 10 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 8 กรกฎาคม 2562 20 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 กรกฎาคม 2562 15 0 8 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 10 กรกฎาคม 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 18 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 กันยายน 2562 90 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 10 กันยายน 2562 90 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 11 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 12 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 กันยายน 2562 55 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 18 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 19 กันยายน 2562 32 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 20 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 23 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ( ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 31 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา(ห้องประชุมใหญ่) 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ