สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 25 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 1 สิงหาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 สิงหาคม 2562 10 3 1 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 6 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 กันยายน 2562 50 23 1 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 10 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 11 กันยายน 2562 50 28 1 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ