สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพลี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากพลี

530

117

30

0

147

147

0

0

0

147

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 25 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 1 สิงหาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 สิงหาคม 2562 10 3 1 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 6 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 กันยายน 2562 50 23 1 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 10 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 11 กันยายน 2562 50 28 1 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ