สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครนายก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครนายก

1,113

103

31

1

135

135

2

0

0

133

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 16 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 18 กรกฎาคม 2562 40 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 19 กรกฎาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 24 กรกฎาคม 2562 20 0 4 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 8 สิงหาคม 2562 20 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 11 กันยายน 2562 118 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 12 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 13 กันยายน 2562 25 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 19 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ