สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีมโหสถ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีมโหสถ

780

3

0

70

73

73

0

6

0

67

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 28 สิงหาคม 2562 160 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. โรงเรียนวัดโปร่งตะเคียน 29 สิงหาคม 2562 160 3 0 34 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. โรงเรียนวัดโปร่งตะเคียน 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ