สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีมโหสถ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกไทย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกไทย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 28 สิงหาคม 2562 160 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10 โรงเรียนวัดโปร่งตะเคียน 29 สิงหาคม 2562 160 3 0 34 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 โรงเรียนวัดโปร่งตะเคียน 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 11 ตุลาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกไทย 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 18 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ