สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีมหาโพธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 1 สิงหาคม 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 สิงหาคม 2562 80 15 0 1 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 18 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 20 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 22 สิงหาคม 2562 500 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
14 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 320 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 29 สิงหาคม 2562 420 0 0 104 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
18 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 29 สิงหาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 30 สิงหาคม 2562 170 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 31 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 2 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 3 กันยายน 2562 200 0 0 29 29 29 0 15 0 14 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 6 กันยายน 2562 220 0 0 60 60 60 0 16 0 44 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 11 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ 18 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพรง 19 กันยายน 2562 60 0 0 26 26 26 0 6 0 20 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 20 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 17 0 3 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 25 กันยายน 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 26 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ