สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีมหาโพธิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีมหาโพธิ

4,250

122

0

456

578

578

44

52

0

482

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 1 สิงหาคม 2562 20 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 สิงหาคม 2562 80 15 0 1 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 18 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 20 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 22 สิงหาคม 2562 500 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 320 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 27 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 29 สิงหาคม 2562 420 0 0 104 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
18. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 29 สิงหาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 30 สิงหาคม 2562 170 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 31 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 2 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 3 กันยายน 2562 200 0 0 29 29 29 0 15 0 14 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 6 กันยายน 2562 220 0 0 62 62 62 0 18 0 44 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 9 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 11 กันยายน 2562 200 0 0 15 15 15 0 12 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ 18 กันยายน 2562 120 0 0 22 22 22 20 0 0 2 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพรง 19 กันยายน 2562 60 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ