สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประจันตคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
3 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 2 กันยายน 2562 55 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 4 กันยายน 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
7 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 23 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 25 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 27 กันยายน 2562 150 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 4 ตุลาคม 2562 100 58 0 1 59 59 0 0 1 58 รายชื่อ