สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประจันตคาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอประจันตคาม

145

56

0

13

69

69

0

3

1

65

1. สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 2 กันยายน 2562 55 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
3. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 4 กันยายน 2562 40 19 0 1 20 20 0 1 1 18 รายชื่อ