สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านสร้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านสร้าง

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ