สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาดี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาดี

795

0

0

311

311

311

24

6

0

281

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
4. ศาลาsmlหมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5. ศาลาSml หมู่ที่9 ตำบลแก่งดินสอ 4 กันยายน 2562 50 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
6. ศาลาsml หมู่ที่ 4 ทุ่งโพธิ์ 5 กันยายน 2562 90 0 0 73 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
7. ศาลาsmlหมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ 6 กันยายน 2562 35 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
8. ศาลาsml หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลา sml หมู่ที่ 9 ต.บุพราหมณ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ