สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
4 ศาลาsmlหมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5 ศาลาSml หมู่ที่9 ตำบลแก่งดินสอ 4 กันยายน 2562 50 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
6 ศาลาsml หมู่ที่ 4 ทุ่งโพธิ์ 5 กันยายน 2562 90 0 0 73 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
7 ศาลาsml หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8 ศาลาsmlหมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ 6 กันยายน 2562 35 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลา sml หมู่ที่ 9 ต.บุพราหมณ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 20 กันยายน 2562 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาSML หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาSML หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลา sml หมู่ที่ 9 ต.บุพราหมณ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
15 ศาลาSML หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาSml หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ 27 ก.ย.62 27 กันยายน 2562 50 0 0 39 39 39 0 8 1 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 30 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ