สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกบินทร์บุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 โรงเรียนบ้านเขากระแต 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โรงเรียนบ้านเขากระแต 19 กรกฎาคม 2562 42 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 โรงเรียนบ้านเขากระแต 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 โรงเรียนบ้านเขากระแต 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 โรงเรียนบ้านเขากระแต 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 โรงเรียนบ้านเขากระแต 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 โรงเรียนบ้านเขากระแต 6 สิงหาคม 2562 82 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 วัดสามัคคีสโมสร(วัดหนองจิก) 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 54 54 54 0 5 0 49 รายชื่อ
38 โรงเรียนบ้านเขากระแต 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 โรงเรียนบ้านเขากระแต 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 31 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 โรงเรียนบ้านเขากระแต 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 โรงเรียนบ้านเขากระแต 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 โรงเรียนบ้านเขากระแต 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 91 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
49 โรงเรียนบ้านเขากระแต 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 โรงเรียนบ้านเขากระแต 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 3 กันยายน 2562 130 122 0 0 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา 4 กันยายน 2562 130 123 0 0 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 5 กันยายน 2562 80 75 0 0 75 75 0 5 0 70 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 9 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
60 ศาลาบ้านวังมะกรูด 18 กันยายน 2562 110 110 0 0 110 110 0 8 0 102 รายชื่อ
61 ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 วัดทุ่งพระพุทธ 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 วัดพุทธาราม 24 กันยายน 2562 80 0 0 57 57 57 0 2 0 55 รายชื่อ
64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งสะเดา 26 กันยายน 2562 150 132 0 0 132 132 0 1 0 131 รายชื่อ
65 สถานีอมัยคลองตามั่น 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลากลางบ้านคลองตามั่น 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 เทศบาลตำบลสระบัว 27 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 5 0 50 รายชื่อ
68 ห้องประชุมเกษตรกบินทร์บุรี 28 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุม1 28 กันยายน 2562 50 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
70 ศาลากลางบ้านนาคลองกลาง 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 1 9 ตุลาคม 2562 140 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
72 คมคายฟาร์ม ม.4 ต.เขาไม้แก้ว 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุม สำนักงาน 10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
75 ศาลากลางบ้านหนองประดู่ 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
77 ห้องประชุม สำนักงาน 11 ต.ค. 2562 11 ตุลาคม 2562 180 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
78 โรงเรียนบ้านโปร่งสระเดา 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
80 สนง.เกษตร 15 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 วัดท่าอุดมสมบูรณาราม 17 ตุลาคม 2562 51 0 0 44 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 โรงเรียนบ้านเขากระแต 17ต.ค.62 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
84 ศาลากลางบ้าน (บ้านสวน) ม.10 ต.วังดาล 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
85 สามแยกโชคชัย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 21 ตุลาคม 2562 150 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
87 สนง.เกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 ห้องประชุมสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 วัดท่าอุดมสมบูรณาราม 20 ธันวาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ