สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกบินทร์บุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกบินทร์บุรี

2,714

460

0

501

961

961

0

24

0

937

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. โรงเรียนบ้านเขากระแต 19 กรกฎาคม 2562 42 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. โรงเรียนบ้านเขากระแต 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. โรงเรียนบ้านเขากระแต 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. โรงเรียนบ้านเขากระแต 6 สิงหาคม 2562 82 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. วัดสามัคคีสโมสร(วัดหนองจิก) 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 54 54 54 0 5 0 49 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. โรงเรียนบ้านเขากระแต 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 31 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. โรงเรียนบ้านเขากระแต 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. โรงเรียนบ้านเขากระแต 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 91 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
44. โรงเรียนบ้านเขากระแต 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
46. ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 3 กันยายน 2562 130 122 0 0 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49. ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา 4 กันยายน 2562 130 123 0 0 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
50. โรงเรียนบ้านโคกสั้น 5 กันยายน 2562 80 75 0 0 75 75 0 5 0 70 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 9 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
53. ศาลาบ้านวังมะกรูด 18 กันยายน 2562 110 110 0 0 110 110 0 8 0 102 รายชื่อ
54. ศาลากลางบ้านเขาถ้ำ 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ