สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ออมทรัพย์ หมู่ 6บ้านดงบัง 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ศพก.ดงขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 6 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
7 ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 10 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านพระ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 11 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม หมู่ 18บ้านพระ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการกลุ่ม IPM หมู่ 16บ้านพระ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านพระ 16 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 2 24 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 16 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 18 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคม หมู่ 18บ้านพระ 18 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 1 23 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 19 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 19 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
27 ที่ทำการกลุ่ม IPM หมู่ 16บ้านพระ 20 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 20 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 23 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 25 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 อบต.เนินหอม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.เนินหอม 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.โนนห้อม 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 30 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 อบต.โคกไม้ลาย 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 3 ตุลาคม 2562 100 48 0 0 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
45 อบต.ไม้เค็ด 4 ตุลาคม 2562 130 99 0 0 99 99 0 5 0 94 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 18 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 อบต.โคกไม้ลาย 18 ตุลาคม 2562 100 65 0 1 66 66 0 6 0 60 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 18 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 28 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 อบต.ไม้เค็ด 28 ตุลาคม 2562 80 52 0 0 52 52 0 5 0 47 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 31 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 อบต.เนินหอม 31 ตุลาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ