สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

790

218

0

13

231

231

102

3

2

124

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ออมทรัพย์ หมู่ 6บ้านดงบัง 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 5 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ศพก.ดงขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 6 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 11 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 16 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านพระ 16 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 2 24 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคม หมู่ 18บ้านพระ 18 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 18 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 19 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 19 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 20 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ทำการกลุ่ม IPM หมู่ 16บ้านพระ 20 กันยายน 2562 60 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 23 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 25 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อบต.เนินหอม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. อบต.เนินหอม 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. อบต.โนนห้อม 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 30 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อบต.โคกไม้ลาย 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ