สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองเขื่อน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 4 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 6 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 11 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 16 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 25 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 9 ตุลาคม 2562 71 0 0 65 65 65 0 6 0 59 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ