สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองเขื่อน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองเขื่อน

463

108

0

6

114

114

0

0

0

114

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 4 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 6 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 11 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 16 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ