สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าตะเกียบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม ท่าตะเกียบ

1,745

452

0

922

1,374

1,374

226

137

0

1,011

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 5 สิงหาคม 2562 50 1 0 41 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 8 สิงหาคม 2562 105 0 0 95 95 95 0 15 0 80 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 92 92 92 0 16 0 76 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 41 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 20 สิงหาคม 2562 80 67 0 4 71 71 0 3 0 68 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 21 สิงหาคม 2562 50 22 0 1 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 22 สิงหาคม 2562 50 1 0 37 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 41 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 26 สิงหาคม 2562 110 0 0 52 52 52 0 8 0 44 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 28 สิงหาคม 2562 60 58 0 2 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 สิงหาคม 2562 65 63 0 1 64 64 0 11 0 53 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 31 สิงหาคม 2562 70 68 0 0 68 68 0 6 0 62 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 10 กันยายน 2562 80 0 0 74 74 74 0 12 0 62 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 11 กันยายน 2562 30 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 12 กันยายน 2562 160 0 0 113 113 113 0 35 0 78 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 16 กันยายน 2562 70 0 0 60 60 60 0 7 0 53 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 กันยายน 2562 110 85 0 3 88 88 88 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กันยายน 2562 60 37 0 1 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 26 กันยายน 2562 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ