สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าตะเกียบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 5 สิงหาคม 2562 50 1 0 41 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 8 สิงหาคม 2562 105 0 0 94 94 94 0 14 0 80 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 90 90 90 0 14 0 76 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 41 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 20 สิงหาคม 2562 80 67 0 4 71 71 0 3 0 68 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 21 สิงหาคม 2562 50 21 0 1 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 22 สิงหาคม 2562 50 1 0 37 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 41 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 26 สิงหาคม 2562 110 0 0 52 52 52 0 8 0 44 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 28 สิงหาคม 2562 60 58 0 2 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 สิงหาคม 2562 65 62 0 0 62 62 0 9 0 53 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 31 สิงหาคม 2562 70 67 0 0 67 67 0 5 0 62 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 10 กันยายน 2562 80 0 0 70 70 70 0 8 0 62 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 11 กันยายน 2562 30 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 12 กันยายน 2562 160 0 0 113 113 113 0 35 0 78 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 16 กันยายน 2562 70 0 0 58 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 24 กันยายน 2562 110 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 25 กันยายน 2562 85 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 26 กันยายน 2562 110 0 0 79 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 29 กันยายน 2562 200 54 0 34 88 88 0 84 0 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 2 ตุลาคม 2562 40 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 17 ตุลาคม 2562 40 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ