สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแปลงยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 37 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมหมู่11 ตำบลหนองไม้แก่น 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
21 ศาลาประชาคมหมู่1 ตำบลหนองไม้แก่น 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 28 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมหมู่5 ตำบลหนองไม้แก่น 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมหมู่1 ตำบลหนองไม้แก่น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 46 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมหมู่3 ตำบลหนองไม้แก่น 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมหมู่4 ตำบลหนองไม้แก่น 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคม หมู่2 ตำบลหนองไม้แก่น 4 กันยายน 2562 40 0 0 38 38 38 0 6 0 32 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมหมู่8 ตำบลหนองไม้แก่น 4 กันยายน 2562 40 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 19 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 4 0 30 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 20 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมหมู่10 ตำบลหนองไม้แก่น 26 กันยายน 2562 40 0 0 24 24 24 0 9 0 15 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชาคมหมู่6 ตำบลหนองไม้แก่น 26 กันยายน 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคม หมู่9 ตำบลหนองไม้แก่น 27 กันยายน 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 59 59 59 0 48 1 10 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ