สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแปลงยาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแปลงยาว

1,175

99

0

446

545

545

104

47

0

394

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 37 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 4 0 29 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว 28 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมหมู่11 ตำบลหนองไม้แก่น 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมหมู่5 ตำบลหนองไม้แก่น 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมหมู่1 ตำบลหนองไม้แก่น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 46 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมหมู่4 ตำบลหนองไม้แก่น 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมหมู่3 ตำบลหนองไม้แก่น 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมหมู่8 ตำบลหนองไม้แก่น 4 กันยายน 2562 40 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคม หมู่2 ตำบลหนองไม้แก่น 4 กันยายน 2562 40 0 0 38 38 38 0 6 0 32 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 19 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 4 0 30 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 20 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมหมู่10 ตำบลหนองไม้แก่น 26 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมหมู่6 ตำบลหนองไม้แก่น 26 กันยายน 2562 40 0 0 33 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคม หมู่9 ตำบลหนองไม้แก่น 27 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ