สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสนามชัยเขต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 77 77 77 0 18 0 59 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 21 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 55 55 55 0 20 0 35 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 44 44 44 0 15 0 29 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 สิงหาคม 2562 100 74 0 1 75 75 0 10 0 65 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 2 กันยายน 2562 100 66 0 1 67 67 0 13 0 54 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 3 กันยายน 2562 200 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 4 กันยายน 2562 200 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 5 กันยายน 2562 200 0 0 30 30 30 0 15 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 8 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 9 กันยายน 2562 100 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 10 กันยายน 2562 100 42 0 0 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 11 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 12 กันยายน 2562 200 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 14 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 16 กันยายน 2562 200 0 0 96 96 96 0 32 0 64 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 กันยายน 2562 100 30 0 1 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 19 กันยายน 2562 200 0 0 73 73 73 0 25 0 48 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 20 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 22 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 กันยายน 2562 110 106 0 0 106 106 0 26 0 80 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 24 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 กันยายน 2562 100 69 0 0 69 69 0 30 0 39 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 กันยายน 2562 100 81 0 1 82 82 0 24 0 58 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 27 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 กันยายน 2562 200 0 0 49 49 49 0 21 0 28 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 2 ตุลาคม 2562 250 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 3 ตุลาคม 2562 250 0 0 161 161 161 0 63 0 98 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 4 ตุลาคม 2562 250 7 0 75 82 82 0 66 0 16 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 7 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 13 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ