สรุปยอดห้องสอบ อำเภอราชสาส์น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 4 สิงหาคม 2562 20 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 18 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ