สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 กรกฎาคม 2562 12 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 7 สิงหาคม 2562 110 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 4 กันยายน 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 18 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 19 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 กันยายน 2562 80 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 กันยายน 2562 60 1 0 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 26 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 27 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 กันยายน 2562 80 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 8 8 8 0 6 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 ตุลาคม 2562 2 4 0 1 5 5 0 4 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 มีนาคม 2563 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ