สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมสารคาม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนมสารคาม

2,252

36

0

140

176

176

36

3

0

137

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 กรกฎาคม 2562 12 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 กรกฎาคม 2562 150 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 7 สิงหาคม 2562 110 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 4 กันยายน 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 11 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 18 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 19 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 21 กันยายน 2562 80 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ