สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโพธิ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กันยายน 2562 15 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 19 กันยายน 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 30 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 10 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 24 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 6 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 20 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 4 ธันวาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 18 ธันวาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ