สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปะกง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางปะกง

120

24

0

0

24

24

17

0

0

7

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 14 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 10 กันยายน 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 18 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ