สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 8 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 8 ตุลาคม 2562 30 2 0 27 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ