สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

90

60

0

0

60

60

20

2

0

38

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 8 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ